1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

1.1. Organizátorem a Pořadatelem soutěže je Martin Rychlý – agentura Chci do Austrálie (dále jen „Pořadatel“ nebo „Chci do Austrálie“).

2. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE

2.1. Soutěž probíhá v termínu od 20. Února. 2020 do 1. Srpna 2020 (12:00 h) na území České a Slovenské republiky.

3. SOUTĚŽÍCÍ

3.1. Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České a Slovenské republiky, která splní stanovené podmínky soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník“ soutěže).

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním vztahu k agentuře Chci do Austrálie a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

3.3. Každý soutěžící může soutěžit pouze 1×.

3.4. Soutěžící užívající pro účely této soutěže prvků elektronické sociální sítě Facebook musí splňovat veškerá pravidla použití elektronické sociální sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php a www.facebook.com/promotions_guidelines.php.

3.5. Účast v soutěži je podmíněna  objednáním služeb (vyřízením studentských nebo turistických viz do Austrálie) nebo koupí trička/mikiny s vybraným potiskem od Pořadatele soutěže .

4. MECHANIKA SOUTĚŽE a VÝHERCI

4.1. Soutěž probíhá na webových stránkách pořadatele www.chcidoaustralie.cz a také na na elektronických stránkách Pořadate https://www.facebook.com/chcidoaustralie/ (dále jen facebooková stránka Chci do Austrálie) provozované sociální sítí Facebook.

4.2 V rámci stanoveného data bude na facebookové stránce Pořadatele zveřejněna níže uvedená soutěž.

4.3 Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo splní podmínky soutěže a odešle “Přihlášku do soutěže”, která je umístěna na webových stránkách agentury Chci do Austrálie. Účastí v soutěži uživatel (dále jen „soutěžící“) potvrzuje, že souhlasí s těmito podmínkami a se zpracováním osobních údajů. Dále souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn zveřejnit jméno a příjmení výherce na stránkách Facebook a v newsletteru a k jiným marketingovým akcím.

5. VÝHRA

5.1. Výhra v soutěži zahrnuje:

  • příprava cestovního plánu dle přání výherce.
  • zpáteční letenka (dle výběru pořadatele)
  •  ubytování v 5* hotelu
  • vyřízení turistických víz
  • zajištění transportu z letiště  v Austrálii, zástávka k nákupu základních potravin
  • odvoz na domluvené ubytování
  • k dispozici stand up paddle board + vodní brýle a ploutve k šnorchlování + kolo
  • 24 HOD emergency assistence po celou dobu pobytu
  • zajištění transportu zpět na letiště v den vašeho odletu

6. LOSOVÁNÍ A OZNÁMENÍ VÝHERCE

6.1. Po vyplnění a odeslání “přihlášky do soutěže”, která je umístěna na webových stránkách agentury Chci do Austrálie, bude každá odeslaná přihláška (váš email) automaticky zařazená do databáze, kde systém přidělí k vašemu jménu a emailu pořadové číslo.

6.2 Losování pořadového čísla a vyhledání výherce z databáze proběhne 15.Srpna.2020.

6.3 Aby losování pořadového čísla a výherce bylo poctivé, tak jsme se rozhodli , že v den losování stejně jako při losování v první soutěži, využijeme online generator náhodných čísel www.vicko.cz.

6.4 Výherce bude ihned po jeho vylosování zveřejněn v komentářích pod soutěžním příspěvkem na FB, dále na daný email uvedený v přihlášce do soutěže bude zaslaná zpráva a to Pořadatelem soutěže.

6.5 Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě neohlášené změny kontaktních údajů výherce, nedoručení oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení schránky výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Organizátor je povinen každého výherce o jeho výhře
informovat jen jedenkrát (1x).

7. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHRY

7.1. Výherce je povinen do nadcházejících pěti (5) pracovních dnů ode dne vyhlášení výherce kontaktovat Pořadatele prostřednictvím přímé zprávy na facebookové stránce Chci do Austrálie, odpovědí na zaslaný email. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel. V případě, že výherce nekontaktuje Pořadatele způsobem uvedeným výše nebo nesplní podmínky soutěže, neprokáže autenticitu svého profilu, emailu a sdílení soutěžě na své zdi na Facebook, tak výhra bude postoupena účastníkovi, který v soutěži bude vylosovaný jako druhý. Stejným způsobem bude postupováno i v případě, že druhý v pořadí nesplní podmínky nebo nekontaktuje pořadatele, dokud výhra nebude udělena.

7.2. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Podmínky ochrany osobních ůdajů

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

9.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na facebookové stránce Chci do Austrálie.

9.2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či facebookový profil nebo emailová adresa vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní facebookový účet nebo druhá emailová adresa). Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Facebook. Facebookový profil soutěžícího, který užil v této soutěži, musí existovat a být platný po celou dobu trvání soutěže. V případě, že bude zjištěno, že výherce soutěžil z více různých facebookových profilů, bude vyloučen ze soutěže.

9.3. Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sociální sítě Facebook).

9.4. Pořadatel neodpovídá za žádné škody a zdravotní újmy vzniklé v průběhu výhercova pobytu v Austrálii.

9.5. Pořadatel je oprávněn vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.

9.7. Účast v soutěži a výhru nelze vymáhat soudní cestou.

9.8. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a Pořadatelem řídí právním řádem České republiky.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 15.2. 2020.